Värderingar

agenda

 

Ett litet urval av vad vi tycker är viktigt i våra relationer.

1) Vi bryr oss.2) Vi tycker att det är trevligt att vara trevlig.

3) Vi tror på att dela med sig av kunskap och erfarenheter och uppmuntrar till det med att dela med oss av vår egen.

4) Vi tror på att vara ärliga. Mot oss själva, mot våra kunder och mot de vi arbetar med. I det ingår att slåss för det vi tror på och även ödmjukheten att erkänna när vi har fel.

5) Vi kommer att klanta till oss då och då. Och vi kommer att lära oss av av det och bli bättre och bättre på det vi gör. Att misslyckas är bara oförlåtligt om man inte delar med sig av sina misstag så att andra kan lära sig av dem.

6) Vi tror på att berätta om vad det är vi gör. Allra helst berättar vi för de som inte riktigt förstår vad det är vi pysslar med. Genom att berätta skapar vi förståelse – förståelse skapar möjligheter.


7) Vi tror på att utvecklas i allt vi gör. När det blir rutin, när pengarna styr. Då är man illa ute. Speciellt om man arbetar med kommunikation.

8) Vi tror på att ta betalt för det vi gör.


9) Vi definierar företagets framgång genom en hälsosam tillväxt, de definierar vår personliga framgång genom de människor vi möter och hur vi växer genom dessa möten.

10) Vi tror på att ge och ta konstruktiv kritik. Det är den yttersta formen av uppskattning. När vi får konstruktiv kritik betyder det att någon faktiskt tagit sig tiden att sätta sig in i någonting vi gjort. Det är vi tacksamma för.

11) Vi tror att problem är till för att lösas. Men vi vet också att det är bättre att skiljas åt med ett handslag än i ilska.

12) Vi tror att grym kommunikation bygger på långsiktiga samarbeten.